Fakultet za sport i turizam iz Novog Sada organizator je Prve međunarodne naučne konferencije „TRENAŽNE TEHNOLOGIJE U BORILAČKIM SPORTOVIMA”. Centralna tema Konferencije odnosi se na interdisciplinarne aspekte borilačkih sportova (inovacije i aktuelni trendovi u trenažnom procesu i menadžmentu, kao i ostale aktuelne teme).

Službeni jezici konferencije su srpski i engleski.