Predsednik organizacionog odbora

Prof. dr Milan Nešić,
Fakultet za sport i turizam,
Univerzitet „Educons“,
Novi Sad, Srbija

 

Sekretarijat konferencije

Doc. dr Iva Škrbić
Fakultet za sport i turizam, Univerzitet „Educons“
Novi Sad, Srbija

Doc. dr Ivana Mišković
Fakultet za sport i turizam,
Univerzitet „Educons“, Novi Sad, Srbija

MSc Jovan Plećaš
Fakultet za sport i turizam,
Univerzitet „Educons“, Novi Sad, Srbija