Program konferencije

2. oktobar 2020.

09.00-10.00  Prijava i registracija učesnika

10.00-12.00  Plenarna predavanja

12.00-12.30  Kafe pauza

12.30-14.00  Rad po sesijama

14.00-15.00 Ručak

15.00-16.00 Rad po sesijama

16.00-16.30 Zaključci konferencije i dodela sertifikata