Rok za prijavu sažetaka: 01.07.2020.

Rok za odgovor: 15.07.2020.

Rok za registraciju i uplatu kotizacije: 02.10.2020.

Rok za dostavljanje kompletnih radova: 15.11.2020.